Egyéni vállalkozás Ausztria: változnak a szüneteltetés szabályai

Megváltozik az egyéni vállalkozás szüneteltetésének a szabályozása Ausztriában, írja a visszateritok.hu oldal, általános szabályként bevezették a 21 napon belüli bejelentést. A rendelkezés sokat érint, a házi gondozásban rengetegen dolgoznak ebben a formában.

Bármilyen egyéni vállalkozás esetében is előfordulhat, hogy adott okból szüneteltetni szükséges a működését, legyen az akárhol a világon, ezért minden vállalkozónak fontos lehet, hogy tisztában legyen a szüneteltetés szabályaival is.

Az új törvény előtt a szüneteltetést akár 18 hónapra visszamenőlegesen is meg lehetett tenni különösebb indoklás nélkül a Wirtschaftskammer Österreich (Továbbiakban WKO) hatóságnál. Ez azért volt szerencsés, mert aki bármilyen okból is elmulasztotta volna megtenni a szükséges szüneteltetés formális bejelentését a hatóságoknál, akkor ez a 18 hónap visszamenőleg sokat segíthetett a feleslegesen kapott biztosítási díj fizetésének mérséklésében.

Ez a szabályozás általánosságban életben maradt ugyan, de csak és kizárólag rendkívüli esetekben lehet jogszerűen élni vele a továbbiakban!

Általános szabályként vezették be, hogy a tevékenység szüneteltetésének napjától 3 héten belül, azaz 21 napon belül a WKO-nál a szüneteltetéshez szükséges nyomtatványt ki kell tölteni!

A további információk partnerünk oldalán olvashatóak.

Egyéni vállalkozóként Ausztriában: adózás, tb, adóbevallás

Miután nagyon sokan dolgoznak Ausztriában egyéni vállalkozóként, különösen a személyi ápolás, házi gondozás területén, a visszateritok.hu oldal összefoglalta a legfontosabb adózásai és tb-kérdéseket.

A cikk az alábbi kérdésekre ad választ:

  • „11.000 eurós bevétel alatti jövedelem esetén nem kell adóbevallást beadnom” csapdája
  • A Finanzamt elvárása az egyéni vállalkozók bejelentésével kapcsolatban
  • Hogyan kapcsolódik az SVS (vállalkozói társadalombiztosítás) és a Finanzamt?
  • Mi alapján jöhet ki egy nagyobb befizetendő összegről határozat a „semmiből”?
  • Miért a 3. év után szokott jönni a „fekete leves” egy osztrák egyéni vállalkozásnál?
  • Miért emelkedik az SVS díj?
  • Milyen tételekből áll össze az SVS díj Ausztriában?
  • Mi az a Honorarnote?
  • Minek kell mindenképpen szerepelni egy helyesen kiállított számlán?

Az egyéni vállalkozás „Einzelunternehmen” tulajdonosa Ausztriában letelepedett egyetlen személy, aki vállalkozását saját nevében és saját számlájára működteti, minden kockázatot ő visel, a vállalkozás tartozásaiért személyes vagyonával is felel, és a teljes nyereség őt illeti meg.

Először is oszlassunk el egy tévhitet, melyet sajnos maguk azok az ügynökségek hangoztatnak, amelyek az ilyen jellegű tevékenységben szervezik a munkaerőt. Általánosan elterjedt az a hamis állítás, miszerint az éves fizetésem, amit kapok a személyi ápolói munkámért a 11.000 €-t nem haladja meg, akkor nem is kell Ausztriában adóbevallást beadnom. Ez persze nem igaz legfeljebb annyi az igazságtartalma, hogy 11.000 € alatti éves jövedelemnél nem vagyok köteles adót fizetni.

Mivel nagyon sokszor “elfelejtődik” az ilyen egyéni vállalkozás bejelentése a Finanzamtnál, ezért sokukról egyáltalán nem tud a Finanzamt. Alkalmanként azonban előfordul, hogy a Finanzamt-nak tudomására jut a személyi ápolóként végzett egyéni vállalkozói tevékenység. Ilyen esetekben a Finazamt saját hatáskörében úgynevezett becslés alapján (általuk előírt normatíva szerint) állapítanak meg egy éves árbevételt. Ez 15.000 és 18.000 € között változik.

Mivel a Finanzamtnak értelemszerűen ezekben az esetekben nem áll rendelkezésre semmilyen bevétel csökkentő tényező, ezért az egész árbevételt adóalapként kezelik és ez után állapítják meg az adósávok alapján a befizetendő jövedelemadót. Ez 1800-tól 2600 €-ig terjedő összeg. Ezt a vállalkozónak be kell fizetnie adóként az osztrák adóhivatalhoz. Ennek következtében azonban a következő esztendőre a Finanzamt adóelőleg befizetését írja elő, mely összeget negyedévenként egyenlő összegben kell befizetni.

És amikor a vállalkozó azt hiszi, hogy ezzel minden el van intézve, akkor jön csak a fekete leves, mikoris az SVS a Finanzamt által megkapott határozat alapján az eddig fizetett biztosítási díjnak a többszörösét írja elő visszamenőlegesen.

Természetesen azért nem kell csüggedni, a Finanzamt határozatának kézhezvétele után rövid időn belül foglalkozni kell ezzel az üggyel és haladéktalanul a valós bevételi (Honorarnoten) és kiadási tényezők (utazási költség, SVS díj, WKO díja) figyelembevételével egyéni vállalkozói adóbevallást kell készíteni és a Finanzamt-tól helyesbítést kérni. Szükség esetén a Finanzamt bekérhet bizonyítékokat, melyeknek rendelkezésre kell állni.

A témákról itt lehet részletesen olvasni.