Újra tanulok: ingyen szerezhet jogosítványt, új képzettséget augusztustól

Augusztus elsejétől tovább folytatódik az “Újra tanulok” elnevezésû kormányzati program, melynek keretében a magyar felnőtt lakosság ingyenes képzéseken vehet részt, írja a napi.hu. Az elképzelés szerint a tanfolyamok segítségével olyan új képességet, vagy végzettséget szerezhetnek az abban résztvevők, amely valós munkaerő-piaci igényre épül, így segítve őket, hogy később tartósan el tudjanak helyezkedni a munkaerőpiacon, illetve ezáltal növelnék a felnőtt lakosság képzettségi színvonalát és tanulási kedvét is.

A teljes cikk itt olvasható.

A projekt leírása:

A TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosító számú „Újra tanulok!” címû kiemelt projekt olyan országos jelentőségû program, amelyet a Nemzeti Munkaügyi Hivatal a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal közösen valósít meg. A projekt megvalósítási időszakának kezdetétől, 2012. április 23-tól, a megvalósítás végéig (2015. április 22.) a rendelkezésre álló finanszírozási összeg 44 017 199 500 Ft.

 

A TÁMOP-2.1.6-12/1-2012-0001 azonosítószámú kiemelt projekt általános célja:

– a felnőtt lakosság képzettségi színvonalának növelése,

– a felnőttképzésben résztvevők számának és arányának bővítése,

–  a felnőttek tanulási kedvének javítása,

–  a munkaadók szakképzett munkaerővel való jobb ellátása.

A projekt lehetőséget kínál az alacsony iskolai végzettségû és szakképzetlen felnőttek számára, hogy felzárkózzanak és megszerezzék a szakképzésben való részvétel feltételét jelentő alapfokú végzettséget.

 

Emellett iskolai végzettségtől függetlenül pótolni tudják hiányzó kompetenciáikat, valamint a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő, konkrét munkatevékenység végzéséhez szükséges szakmai ismereteket, szakképzettséget szerezhetnek, ezáltal javulhat a foglalkoztathatóságuk. A résztvevők számára a projekt ingyenes lehetőséget biztosít arra vonatkozóan, hogy képzésbe kapcsolódjanak, és a meglevő tudás-, illetve képzettségi szintjükhöz képest magasabb iskolázottsági, illetve képzettségi szinthez jussanak.

 

A közfoglalkoztatottak nyílt munkaerő-piacon történő elhelyezkedési esélyének növelése érdekében a program lehetőséget biztosít a közfoglalkoztatásban lévők számára intenzív, az érintettek alapkompetenciáit fejlesztő, az általános iskolai végzettséggel nem rendelkezők felzárkóztatást célzó, illetve OKJ-és, hatósági jellegû, vagy betanító képzésekbe való bekapcsolódásra is.

 

Az „Újra tanulok!” címû kiemelt projekt közvetlenül azoknak a felnőtteknek kíván segítséget nyújtani, akik alacsony iskolai végzettségûek vagy szakképzetlenek, akik elavult szakképzettséggel rendelkeznek, valamint a hátrányos helyzetben lévő társadalmi rétegek pl. a fogyatékkal élők, nők, romák valamint a leghátrányosabb térségekben élők.

 

A kiemelt projekt megvalósítója – a várakozásoknak megfelelően – országos hatáskörben, valamennyi kistérség, megye és régió fejlődéséhez és versenyképességéhez hozzá kíván járulni azzal, hogy az ott élő alacsonyan iskolázott embereket piacképes szakképesítéshez juttassa, valamint a jelentkezők munkavállalásához, képzésben való részvételéhez szükséges kompetenciáinak fejlesztését elősegítse.

 

A programmal csökkenthető a hátrányos helyzetû településen élők lemaradása, ugyanis a megvalósítók szem előtt tartják a területi egyenlőtlenségeket, és a hátrányos helyzetû térségekhez arányosan nagyobb forrást biztosítanak a kiemelt projekt keretében, így segítve azok felzárkózását a fejlettebb területekhez.

 

A résztvevők egyéni helyzetüknek, tudásszintjüknek és a munkaerőpiac igényeinek megfelelő, versenyképes tudást, ismeretet sajátíthatnak el. A program a képzettségi szint emelésével erősíti Magyarország versenyképességét, és a munkavállalók nagyobb eséllyel tudnak elhelyezkedni akár a magyar, akár a külföldi munkaerőpiacon. A hiányszakmákban történő képzéssel emelkedik a munkáltatók szakképzett munkaerővel történő ellátása, ami hozzájárul a foglalkoztatók versenyképességének növekedéséhez, kedvezőbb anyagi, szakmai előmeneteli lehetőséget biztosít a képzésben résztvevők számára. 

 

További információ:

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

1089 Budapest, Kálvária tér 7.

www.munka.hu

A teljes képzési jegyzék megyei bontásban.

 

About the author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük