Vendéglátás, szakmunka: külföldön dolgozna a magyar fiatalok egyharmada

Legtöbben a vendéglátásban helyezkednének el. A külföldre vágyók több mint fele 2 évnél hosszabb időre tervezné a távollétét. A célországok közül legtöbben Európában maradnának. A megkérdezettek több mint kétharmada angolul tanult, a második legnépszerûbb a német nyelv volt.

 

Majd egyharmaduk azonban egyelőre nem rendelkezik semmilyen szintû nyelvvizsgával. A válaszolók közül majdnem mindenki (92{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}) köz- vagy felsőoktatásban tanult más nyelvet. A fiatalok egyötöde otthon, egyedül fejlesztette nyelvtudását. 18{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uk magántanár által, vagy nyelviskolában, 6{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uk online keresett valamilyen lehetőséget. 5{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uk pedig külföldön sajátított el verbális ismereteket. A nyelvtanfolyam kiválasztásakor a beszédközpontú oktatás és az ár a legfontosabb szempontok.

 

A legtöbb fiatalnak nincs példaképe. Akinek mégis, annak választása leginkább a saját szüleire esik, de tévébemondókat, sportolókat, mûvészeket vagy más területről származó hírességeket is megneveztek. A válaszadók 67{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-a legfontosabb értéknek a családot tartja. 48{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uknak a jó állás, 45{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uknak pedig a pénz az egyik legfontosabb érték. Számít még a tudás, szakértelem jelentősége és a siker elérése, a karrier építése is.

 

A fiatalok jelentős többsége, 78{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-a állítja, hogy a szülők hatnak leginkább a gondolkodásmódjukra, míg a barátok csak 65{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uk szerint gyakorolnak rájuk befolyást. Érdekes tapasztalat, hogy más válaszokat adnak a fiatalok, ha konkrétan rájuk vonatkoznak a kérdések, s másokat, ha azok általánosságban fogalmazottak – egy 15-25 évesek körében végzett országos kutatás során 579 fiatal véleményét kérdezte meg az Ipsos a külföldi munkavállalásról, a nyelvtanulásról és a példaképeikről 2011 negyedik negyedévében.

 

Külföldi munkavállalás

 

A megkérdezett fiatalok döntő többsége még nem dolgozott külföldön, csupán 3{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uk állította, hogy vállalt már az ország határain kívül munkát. Többségük a vendéglátásban helyezkedett el, vagy alkalmi diákmunkát végzett. A fiatalok közül a külföldön dolgozók inkább szakmunkás vagy betanított munkás pozíciókat töltöttek be. Ebben a korosztályban a szellemi vagy értelmiségi munkát vállalók aránya igen kicsi, ami érthető, hiszen többségük még valamilyen iskolába jár. A külföldön munkával töltött idő inkább rövidebb volt, maximum 3 hónapos tapasztalatot jelentett a munkát vállalók több mint felének esetében.

 

A megkérdezett fiatalok egyharmada tervezi, hogy vállalna a jövőben külföldön munkát, egynegyedük bizonytalan e tekintetben, és 40{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uk nyilatkozott úgy, hogy előreláthatólag nem tervezi, hogy máshol dolgozzon. Ezen belül a budapestiek, a 20-25 évesek és a nők inkább itthon terveznek munkát vállalni, míg a fiatal férfiak 40{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-a külföldre menne inkább dolgozni.

 

Azok közül, akik nem tervezik, hogy elhagyják az országot, 20{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679} azért maradna, mert itthon szeretne boldogulni a jövőben is, a másik 20{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-ot a család köti ide, 12{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uk pedig még valamilyen formában iskolába jár, és emiatt nem akar elmenni. Csupán 6{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-ukat fogta vissza az idegen nyelv ismeretének hiánya, míg 5{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uk mondta, hogy túl fiatalnak érzi magát ehhez.

 

Azokat, akik szívesen vállalnának munkát külföldön, elsősorban a magasabb keresetek (93{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}), illetve a magasabb életszínvonal (78{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}) vonzza. A külföldre vágyók 40{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-a azért menne, hogy nyelvet tanuljon, egy harmaduk azért, hogy külföldi tapasztalatot szerezzen, amit később kamatoztathat. Egyötödüket pedig a különböző kultúrák megismerése motiválja leginkább.

 

Legtöbben (35{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}) a vendéglátásban szeretnének elhelyezkedni, egynegyedük pedig a szolgáltatás vagy kereskedelem területén tervezne munkát keresni. Egyötödük alkalmi vagy diákmunkát vállalna, 17{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uk pedig gyermekfelügyeletet vállalna vagy a családgondozás területén keresne állást. Ezen kívül építőipari területre jelentkeznének még néhányan. A nagy többség általában valamilyen szakmunkát (53{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}) vállalna, 36{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uk pedig segéd- vagy betanított munkát. Szellemi vagy értelmiségi pozíciót a külföldre jelentkezők több mint kétötöde szeretne betölteni. Az utóbbiak között többen vannak a budapesti lakosok, míg különböző szakmunkákat inkább a vidéken élők vállalnának.

 

A külföldre vágyók több mint fele 2 évnél hosszabb időre tervezné a távollétét, egyötödük legalább 1-2 évre hagyná itt Magyarországot, 10{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uk pedig maximum 1 évig maradna távol. Érdekes különbség mutatkozik lakóhely szerint a távolmaradás hosszának tekintetében. Míg a külföldre menők közül a budapestieknek csak a 36{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-a menne két évnél hosszabb időre, addig a vidékiek esetében ugyanez az arány 53{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}. A legtöbben (37{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}) haverokkal, barátokkal mennének ki, de jelentős az egyedül vállalkozók aránya is (27{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}). Kevesebb mint egyötödük a partnerével próbálna szerencsét, és csak 8{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uk menne a családjával együtt.

 

A célországok közül legtöbben Európában maradnának, és csak alig több mint egytizedük menne Európán kívüli országokba. Leginkább az angol vagy a német nyelvterületû országokba pályáznának. Az első helyen Anglia, a második helyen Németország, a harmadik helyen Ausztria, a negyedik helyen pedig az USA áll.

 

Nyelvtanulás

 

Legtöbben – a megkérdezettek több mint kétharmada – az angol nyelvet tanulta már az idegen nyelvek közül, a második legnépszerûbb a német nyelv volt, ezt a válaszadók egyharmada tanulta már eddig is. Ezen kívül 4{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uk tanult franciául, 2{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uk olaszul és 1{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uk spanyolul. Majd egyharmaduk egyelőre nem rendelkezik semmilyen szintû nyelvvizsgával. Alapfokú vizsgája viszont már több mint a válaszadók felének van, 26{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uk pedig sikeres középfokú nyelvvizsgát tudhat maga mögött. A felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezők aránya azonban nagyon alacsony, alig éri el a 3{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-ot.

 

A válaszolók közül majdnem mindenki (92{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}) köz- vagy felsőoktatásban tanult valamilyen nyelvet. A fiatalok egyötöde otthon, egyedül fejlesztette nyelvtudását. 18{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uk magántanár által, vagy nyelviskolában, 6{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uk online keresett valamilyen lehetőséget. 5{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uk pedig külföldön tanult nyelvet. A nyelv kiválasztásánál a legfontosabb szempont, hogy korábban iskolában már tanulta az adott nyelvet, illetve hogy abban az intézményben, ahova jelenleg is jár a válaszadó, oktatják a kérdéses nyelvet.

 

A válaszadók fele az alapján dönt, mennyire hasznos az adott nyelv, hány országban értik meg. Egynegyedük azt veszi figyelembe, hogy jövőbeni munkája szempontjából mennyire kamatoztatható, míg 18{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uk a hangzás alapján választ. 14{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-ukat az motiválja, hogy a későbbiekben mely országba szeretnének dolgozni vagy tanulni menni, 7{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uknak pedig az a fontos, hogy az adott nyelvből könnyû legyen megszerezni a nyelvvizsgát. A válaszadók kétharmada a nyelvtanfolyam kiválasztásakor a beszédközpontú oktatást tartotta a legfontosabbnak, második legfontosabb szempont a tanfolyam ára volt.

 

A tanulni vágyók több mint felének a kis csoportlétszám volt még elengedhetetlen a végső döntéshez. A fiatalok 87{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-a elsősorban az interneten tájékozódik a nyelvtanfolyamokról és nyelviskolákról, de viszonylag sokan az ismerőseiktől vagy családtagjaiktól kérnek segítséget. 37{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uk különböző kiadványokból informálódik, 28{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uk pedig újsághirdetéseket böngészik. A megkérdezettek egyharmada szokott idegen nyelven filmet nézni, közülük egyötöd felirat nélkül, több mint egyharmaduk felirattal, 43{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uk pedig mindkét módon néz idegen nyelvû filmet.

 

A fiatalok több mint egynegyede idegen nyelvû irodalmat is rendszeresen a kezébe vesz. Arra a kérdésre, hogy mi akadályozza leginkább manapság az idegen nyelv tanulását Magyarországon, a válaszadók közül legtöbben (47{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}) úgy vélik, hogy a magas tanfolyam- és nyelvvizsgadíjak. További 14{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679} említette, hogy az emberek nem látják a nyelvtanulás hasznát, míg 11{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679} szerint az emberek lusták erre.

 

Példakép

 

Elsőként arról kérdezték a fiatalokat, hogy van-e példaképük? Kiderült, hogy legtöbbjüknek nincs. 22{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uk állította, hogy van ilyen az életében: több mint kétharmaduknak elsősorban családtagjaik közül kerültek ki ezek a személyek, ezen belül is elsősorban a szüleiket jelölték meg a válaszadók. Míg életkor és lakóhely szerint nincs eltérés abban, hogy melyik szülőre néznek inkább fel, addig nemek szerint egyértelmûen látszik, hogy a fiúk elsősorban édesapjukat, míg a lányok inkább az édesanyjukat tekintik példaképnek az életükben. 15{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uknak külföldi példaképük van, és 10{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uk választott belföldi példaképet. Közöttük vegyesen találkozunk tévébemondóval, sportolóval, mûvésszel vagy más területről származó hírességgel.

 

A válaszadók 67{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-a legfontosabb értéknek a családot tartja. 48{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uknak a jó állás, 45{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uknak pedig a pénz az egyik legfontosabb érték. Egyharmaduk említette a saját lakást, és valamivel kevesebben általánosságban a biztonságot. Fontos volt még a tudás, szakértelem jelentősége és a siker elérése, a karrier építése is.

A fiatalok jelentős többsége, 78{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-a állítja, hogy a szülők hatnak leginkább a gondolkodásmódjukra, míg a barátok csak 65{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uk szerint gyakorolnak rájuk befolyást. Érdekes, hogy amikor úgy tették fel a kérdést nekik, hogy nem rájuk vonatkozott, hanem arra, hogy általában az embereket kik befolyásolják leginkább, akkor már többen említették a barátokat (58{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}) és kevesebben a szülőket (43{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}). Jelentősen különbözött a vélemény a celebek esetében is. Saját magukra vonatkozólag csupán 3{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679} jelölte meg a celebek hatását, viszont amikor másokkal kapcsolatban kérdeztük őket, akkor már 45{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-uk, – majdnem a válaszadók fele – vélte úgy, hogy befolyásoló hatással bírnak. Hasonlóan vélekedtek a zenészek jelentőségéről is. Az első esetben 8{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679} volt az arány, a második esetben pedig 27{c707f9e70e4104aaeec55e6d6572352321f906e76faac2d88c7692cc3766a679}-ra emelkedett.

 

Az F&F kutatássorozatról

 

Az Ipsos F&F kutatássorozata negyedévente közöl friss adatokat a fiatal felnőttek márkafogyasztási szokásairól, illetve tematikusan bemutatja ennek a fogyasztói csoportnak a viselkedését.

 

Az Ipsos Zrt.-ről

 

Az 1990-ben alapított Szonda Ipsos, amely 2009. szeptember 1-jétől Ipsos Média-, Reklám-, Piac- és Véleménykutató Zrt.-ként folytatja tevékenységét, a magyar gazdasági és társadalom-kutatási iparág meghatározó szereplője, teljes körû piac-, online-, reklám-, egészség-, vélemény- és médiakutatási szolgáltatást kínál ügyfelei számára. A cég 2008-ban, 2009-ben és 2010-ben is elnyerte a Business Superbrands elismerést. www.ipsos.hu

 

Image: Tina Phillips / FreeDigitalPhotos.net

About the author

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük